Undervisning lärare hemma

Corona situationen i skolor... Vad mer behöver jag säga.

2020.11.20 19:36 Zumsar_ Corona situationen i skolor... Vad mer behöver jag säga.

En lärare på skolan jag går på testade positivt för Corona. Vad gör skolan? Inte ett skit, de säger till oss att fortsätta tvätta händerna och hålla avstånd för att enligt rikt linjerna behöver de inte göra något.
Men då kommer problemet. Vi ska hålla "avstånd" i korridorerna och allt men vi är över 100 elever i bara en av korridorerna och över 800 på skolan. HUR ska det vara möjligt. Inte nog med att de har suttit upp markeringar i matsalen för att sära på kön. Men om alla hade stått 2 meter ifrån varandra hade kön varit skit lång och inte ens lärarna följer den ändå för när man väll sätter sig vid bordet har alla tagit mat ur samma "låda" eller vad man kallar det. Sedan sitter man jätte trångt ändå med inte ens 2 meter mellan varje bord.
Tycker högstadiet borde få distans undervisning... Då skulle man kunna sprida ut mellan och låg stadiet över resten av skolan för att enklare hålla avstånd och vi äldre elever med datorer kan nog sköta undervisning hemifrån utan att en förälder måste vara hemma. De som skulle skippa distansundervisningen skippar redan skolan så det spelar ingen roll där.
submitted by Zumsar_ to swedishproblems [link] [comments]


2016.11.14 15:29 TheSiike Motion om bättre skolmat

Hej det är Oliver Bertilsen här jag har gjort en serie som heter Oliver boi del 1 å del 2 har jag ju också gjort. Så jag tänkte göra del 3 nu så, om det skall gå bra. Ska vi se här nej.. Ja de har hatar är skolan då, ida är jag sjuk de är därför jag e hemma. Idag, jag hatar skolan.
Fan. Igår när man kom in i matsalen för idag är jag ju sjuk så ja vet inte vad det är för jävla bögmat idag i skolan.. men igår när jag kom in de va fan det äckligaste jag sett! Fy fan. Kommer in dä, så ä de kattspya med bajs vem faen äter de?? inte ens en jävla buög äter de… nu är det inget fel att va de då men..
Ja blir så jävla förbannad på.. på skolan asså. Dom kan inte laga redig mat å dom vill att vi ska gö prov och sånt perfek. Vi ska va såhär top notch va faa-an. Va det gö det bättre själv kärringfitta som står o dömer oss.. jävla… bög.
Aa, o om vi inte få nån redig jävla mat då kan få vi ju ingen energi då kan vi ju inte jobba det fattar ju vem som helst likxsom… de är så jävla idiotisk. Så är det jävla.. så är det jävla skolbögar! eller ja menar inte.. ao..
Det är ju vår lärare o vår klass e bra, resten och den andra femman är rätt bra. För dom har Anton å hon aa a… jalafall aa. Å resten av de andra bögarna kan ju dra åt helvete.. typ. Förutom nåra. Alla lärare i alla fall, förutom Anna då. De kan ju dra åt helvete! Ingen vill ha deras jävlaöä undervisning. Nääe, å jävla skolmaten ge oss redig mat då fö faa-an. Tryck upp era jävla bögar i röven på er å sätt er och stick och brinn era jävla idioter.
Aa, dedär var nog allt för mej. Jättebra sätt å uttrycka sinas åsikter o sånt. Såå.. hejdå
submitted by TheSiike to iksnatten [link] [comments]


2013.04.13 11:40 Colspex 10 skolfrågor som inte togs upp av Björklund (från en f d grundskolelärare):

  1. Utredning kring hur många elever som ska vara i en klass för att skapa bäst förutsättning för alla (15, 25 eller 35?)
  2. Direkta åtgärder för elever som behöver stöd i klassrummet (inte utvärderingar som idag tar ca 1 år och införs när eleven redan är helt sänkt i sitt självförtroende).
  3. Lagkrav på att stödet införs (dvs inte en resursperson på 20% när eleven behöver 100%).
  4. Nationella guidelines för klassrumsundervisning (vilken typ av undervisning är det vi vill ha som nationell bas - distans, eget arbete, elevbestämd, kateder eller en mix?). Det är nog bra om Sverige är överens om ett grundpaket här.
  5. Nationell struktur för disciplinåtgärder och en tydlig konsekvenstrappa (kvarsittning? samtal med rektorn? ringa hem? markering i betyget?).
  6. Nationell kartläggning av händelser i och utanför ett klassrum som inte involverar undervisning (elever som far illa hemma, konflikter mellan eleverna samt påverkan från stora samhällshändelser etc).
  7. Krav på att en kurs kring "Händelser i och utanför klassrummet" finns med på Lärarutbildning (idag handlar lärarutbildningen om att undervisa medan verkligheten handlar om att FÅ EN CHANS att undervisa pga incidenter hela tiden inträffar som nyexaminerade lärare är helt främmande för).
  8. En fastställd kravnivå på arbetsro (så att den går att åtgärda).
  9. Krav på schemalagd undervisning i mindre grupper (där elever som vanligtvis inte är utåtagerande får en chans att uttrycka sig).
  10. Krav på att elever EN och EN får privata bibliotekstimmar med bibliotekarie så att alla iaf får en chans att upptäcka böcker (tänket att släppa lös 30 st årskurs ettor på ett bibliotek ger ungefär samma effekt som att släppa lös dem i ett kuddrum och nej, det är inte samma sak när samma 30 sitter på en puff medan en bibliotekarie visar upp fem st böcker).
NOTE: Det är lätt att klaga och göra sig lustig över Björklund, men han försöker iaf starta en revolution och det finns ett strukturtänk där någonstans och det ska han ha cred för. Nu behövs bara mer pengar och en TV-serie som visar hur coolt det är för killar att jobba som förskollärare / grundskollärare.
/Jag gick lärarutbildningen under 4.5 år inkl. praktik på Svenska skolan i Beijing, arbetade som lärare i låg- och mellanstadiet i 2,5 år men hoppade av för att skaffa sig mer erfarenhet och kunskap från livet - ty som lärare, där duger bara de bästa.
submitted by Colspex to sweden [link] [comments]